d 4Prawa Człowieka-debata uczniów Gimnazjum nr 2

z Burmistrzem Lublińca Edwardem Maniurą.

            10 grudnia , dokładnie w dniu 60 rocznicy przyjęcia Deklaracji Praw Człowieka, uczniowie Gimnazjum nr 2 w Lublińcu wzięli udział w debacie, poświeconej prawom człowieka na świecie.  Debata z Burmistrzem- Edwardem Maniurą, która miała miejsce

w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, poprzedzona została projekcją filmów

o nieprzestrzeganiu praw człowieka, udostępnionych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Spotkanie prowadził pan Adam Płonka z Amnesty International. Za pomocą prezentacji multimedialnej przybliżył Deklarację Praw Człowieka oraz zwrócił uwagę

na najistotniejsze kwestie, dotyczące praw człowieka oraz istnienie państw, w których są łamane elementarne prawa egzystencjalne.

Sponsorzy i Partnerzy