Kim jesteśmy?

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu działa od 2000 roku obejmując swym zasięgiem powiat lubliniecki. Jest nowoczesną organizacją pozarządową typu non profit bez zbędnych struktur administracyjnych. Posiada osobowość prawną. Utrzymuje się z dobrowolnych składek członkowskich, darowizn osób fizycznych i prawnych. Skupia ludzi dobrej woli, dla których dobro dzieci jest wartością nadrzędną. komitet tworzą nauczyciele, pedagodzy, policjanci, lekarze, kuratorzy sądowi, pracownicy Straży Miejskiej oraz pomocy społecznej.

 

Sponsorzy i Partnerzy