Misja TKOPD

Misją naszego stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom.

  • Komitet Ochrony Praw Dziecka jest. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów.
  • Głównym celem TKOPD w Lublińcu jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.
  • Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawnedla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów.

Sponsorzy i Partnerzy