Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu już w roku 2005 rozpoczął realizację Programu Edukacji Prawnej pod nazwą MŁODZIEŻOWA WSZECHNICA PRAW OBYWATELSKICH

MWPO to pozalekcyjny program edukacji prawnej skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych,  gimnazjum oraz uczniów szkół średnich.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy o sobie, wiedzy obywatelskiej, praw człowieka,  praw dziecka, a tym samym praw ucznia.

Projekt zakłada:

 • Realizację tematów edukacyjnycho prawach człowieka oraz o metodach ich egzekwowania
 • Pokazanie prawnych mechanizmów demokratycznego dochodzenia racji w obronie praw człowiekai obywatela
 • Pokazanie na podstawie filmów jak państwa przestrzegają wolność i godność swoich obywateli.
 • Promocję i upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka, praw ucznia jak również praw obywatelskich.

 

Edukacja prawna ma na celu:

 • Podniesienie świadomości oraz kultury prawnej na drodze przekazywania wiedzy nt. praw dziecka (ucznia) i praw człowieka.
 • Znajomości instytucji tworzących prawo i działających na rzecz człowieka.
 • Wzmocnienie aktywności przeszkolonych osób w korzystaniu z instrumentów prawnych.
 • Pogłębienie wiedzy o sobie, ułatwienie wyboru kierunku dalszej nauki i zawodu.
 • Wzrost świadomości podmiotowości prawnej człowieka jako obywatela Unii Europejskiej.
 • Wzrost aktywności obywateli Polski po wejściu do Unii Europejskiej.
 • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie integracji europejskiej.
 • Mobilizowanie lokalnych liderów organizacji społecznych do pracy na rzecz społeczności lokalnej.
 • Fachowe przygotowanie uczestników projektu do zakładania i prowadzenia Szkolnych

 

Klubów Europejskich oraz działalności w Klubach Wolontariuszy.


Projekt zakłada udział młodzieży w warsztatach psychologicznych oraz dziennikarskich, w wykładach i seminariach prowadzonych przez specjalistów z zakresu prawa, filozofii, socjologii i polityki międzynarodowej.

Realizowane są również zajęcia w terenie m.in. w Sądzie Rejonowym w Lublińcu, Prokuraturze, Komendzie Powiatowej Policji oraz w Zakładach Karnych.

Młodzież wyjeżdża też do Sejmu i  Strasburga. 

Sponsorzy i Partnerzy